Tip 2 Diyabet Tedavisi

Tip 2 Diyabet Tedavisi

Tip 2 Diyabet Tedavisi

Diyabet kısaca ve genel olarak bilindiği gibi kanda şeker seviyesinin aşırı artmasıyla seyreden, tip 1 ve tip 2 adlarında diyabet tipleri bulunan kronik bir hastalıktır. Diyabetin görülme sıklığı her geçen gün artış gösteriyor. Diyabetteki bu artış çoğunlukla beslenme yanlışlıklarından kaynaklanıyor. Diyabetin önlemesi veya diyabet tanısı almış birinin diyabetin komplikasyonlarından herhangi birini dahi yaşamaması için beslenmenin düzenlenmesi çok önemlidir.
Diyabet hastalığı görülme sıklığı artarken diyabet konusunda bilinçlenmenin de arttırılması gerekiyor. Buna rağmen birçok kişi diyabet hakkında hiç bilgiye sahip değil veya kısıtlı bilgiye sahip. Öyle ki birçok tanı konulmayan fakat diyabet hastası olduğunu fark edemeyen  hasta var. Diyabetin belirtilerini bilmek, diyabetin ne olduğunu bilmek çok önem arz ediyor.

Diyabet Nedir?

Vücutta pankreas adında bir salgı bezi bulunur. Pankreasta beta ve alfa hücreleri bulunur. Alfa hücrelerinden glukagon adı verilen hormon, vücutta kan şekerinin düşmesi durumunda uyarılıp hızla kan şekerini yükseltir. Beta hücrelerinden salgılanan insülin adı verilen hormon ise kan şekerinin yükselmesi durumunda uyarılır ve hızla kanda bulunan glikozları hücre içlerine taşıyarak kan şekerini düşürür. Diyabette ise temelde insülinin görevini yapamaması nedeniyle kanda bulunan glikozun hücre içine alınamaması sonrasında kanda glikoz seviyesi artmaya devam eder. Beslenme ile birlikte vücuda giren besin sindirilerek açığa glikoz çıkar. Glikoz vücudun temel enerji kaynağıdır. Diyabet hastalarında kullanılamayan glikoz kanda birikerek artar. Bir süre sonra vücut tarafından glikoz idrar ile dışarı atılmaya çalışılır. Vücuttan bu esnada su çekilir ve kişide diyabetin tipik belirtilerinden sık idrar yapma, sık su içme görülür. Diğer tipik belirti ile çok yemek yemektir.

Diyabet Tipleri Nelerdir?

Diyabet genel olarak iki çeşittir. Bu diyabet tipleri tip 1 diyabet ve tip 2 diyabettir. Tip 1 diyabet çocukluk, gençlik dönemlerinde ortaya çıkarken tip 2 diyabet ileri yaşta ortaya çıkar. Diyabet tipleri arasından tip 1 diyabet ortaya ani ve dramatik bir şekilde çıkar. Diyabet tipleri arasından tip 2 diyabet belirti vermeden uzun yıllar boyu kişiler de bulunabilir. Diyabetli kişilerin % 90 veya % 95 lik kısmını tip 2 diyabetli kişiler oluşturur. Tip 1 diyabette vücut hiç insülin üretmez veya insülin üretimi çok az olur. Tip 2 diyabette ise insülin üretimi vardır fakat miktar yönünden yetersizdir veya kişilerin özellikle fast food ağırlıklı ve karbonhidrat ağırlıklı beslenmeleriyle vücut hücrelerinin insülin hormonuna karşı direnç göstermelerinden meydana gelir.

Tip 2 Diyabet Tedavisi Nasıl Yapılır?

Diyabet tipleri içinde en sık görülen tip 2 diyabettir. Tip 2 diyabet tedavisi alan hastaların vücutlarında bir miktar insülin hali hazırda üretiliyordur. Bu yüzden tip 2 diyabet tedavisi içerisinde eksik kalan insülin miktarı vücuda alınır. Tip 2 diyabet tedavisi kişilerin vücudunda eksik insülin miktarına göre farklılık gösterir. Genellikle tip 2 diyabet tedavisi oral antidiyabetikler ve insülin karışımları ile yapılır. Bunun yanında beslenme düzenlenmesi mutlaka yapılmalıdır. Beslenmeyi düzenlemek olası hiperglisemi ve hipoglisemi ataklarını önler. Daha detaylı bilgi için lütfen https://www.diyabetim.org/iletisim adresini ziyaret ediniz.